Gledanje u šalicu kave

Gledanje u šalicu kave od davnina privlači pažnju ljudi jer se vjerovalo da mistični simboli mogu predskazati budućnost. To se vjerovanje zadržalo do današnjeg dana. Da bi gledanje u šalicu kave bilo uspješno, smatra se da kafu treba ispiti polako, razmišljajući o svom životu i svojim željama. Kada se kafa ispije, šalicu prevrnemo na tacnu, okrenemo tri puta, sačekamo nekoliko minuta i nakon toga gledanje može početi.

Gledanje se zasniva na simbolima i njihovom međusobnom  povezivanja. Svaki simbol ima svoje značenje i svoj mistični utjecaj. Simboli povezani u cijelinu daju slikoviti prikaz svih budućih događaja.

Kako svaki narod ima svoje običaje i kulturu tako se i značenje simbola u vremenu formiralo u različitim viđenjima. Međutim, bez obzira na to, postoje određene smjernice kod gledanja u šalicu i koje kažu da pojedine bjeline u njoj, posebno na dnu, ukazuju na velike poteškoće u obitelji u vremenima koja dolaze, ali isto tako se vjeruje da tzv. brdo na dnu ukazuje na veliki dobitak u domu. Puno sitnih točkica slova ukazuje na bogat društveni život osobe i razvijenu komunikaciju. Šalica sa više figura sa strane oslikava veća događanja u životu čovjeka, dok šalica u kojoj je bjelina zastupljena bez naglašenih simbola govori o pasivnosti i brigama kod osobe.

Gledanje u šalicu kave ima i slijedeća značenja simbola:

 • Anđeli predstavljaju pozitivne novosti
 • Brod predstavlja putovanje
 • Brojevi predstavljaju određene datume
 • Guska predstavlja upornu osobu koja traži riješenja za svoj problem
 • Žirafa predstavlja osobe koje lako pričaju, a ništa ne mogu ispuniti
 • Džokej predstavlja “mutne radnje”
 • Prsten na dnu predstavlja skoro vjenčanje u kući
 • Šator predstavlja dugo putovanje
 • Zec predstavlja brze riječi
 • Žaba nagovještava velike i neočekivane promjene
 • Voće –posebno na dnu, predstavlja obilje u kući
 • Kukci predstavljaju manje brige
 • Automobil predstavlja dolazak važnih novosti
 • Zvijezda predstavlja dolazak sretnih događaja
 • Lopata predstavlja nepovoljnost
 • Mravi predstavljaju rad i upornost te zaslužene nagrade
 • Vjetrenjače predstavljaju životne promjene
 • Konj predstavlja putovanje
 • Bicikl predstavlja dugo putovanje sa puno poteškoća do cilja

Pored navedenih postoji još veliki broj različitih simbola koji svojim značenjem upotpunjavaju sadržajnu cijelinu gledanja u šalicu.

Gledanje u šalicu kave:

Gledanje u šalicu kave predstavlja način kako da saznamo što će se događati u budućnosti, kakva je bila situacija u prošlosti, i kakva je sada. Bez obzira na različita mišljenja, gledanje u šalicu ostalo je do današnjih dana jedno od najomiljenijih načina proricanja.