Gledanje u grah, pasulj

Gledanje u grah, pasulj bila je jedna od vrlo popularnih metoda u prošlosti. Vjeruje se da je ova vrsta proricanja vrlo specifična, jer u sebi objedinjuje znanja i mudrosti naših predaka. Ovo drevno proricanje smatra se vrlo zanimljivim, ali ujedno i točnim, jer može otkriti situaciju klijenta iz svih životnih segmenata. Gledanje u grah se može izvršiti na nekoliko načina, odnosno varijanti.

Jedna od najpopularnijih metoda gledanja uv grah je sa 42 zrna. Prije nego što se započne sa samim gledanjem, osoba treba zaželjeti jednu želju. Nakon toga gomilu sa stola treba podijeliti na tri dijela, a jedno zrno ostaviti po strani. Prvo se formira prva gomila graha sa krajnje desne strane, zatim se formira druga gomilica koja treba biti u sredini, a treća gomila predstavlja preostala zrna. Zatim se u krajnjoj desnoj gomili ostavlja nasumičan broj zrna, a ona zrna koja su ostala se stavljaju iznad nje. Isto treba napraviti i sa druge dvije gomile. Sad kad smo formirali drugi red sa zrnima graha, isti ćemo postupak napraviti  sa trećom i četvrtom kolonom. Nakon formiranih kolona možemo započeti sa metodom gledanja u grah.

Iako postoje brojna objašnjenja i značenja, najčešće se primenjuju ona koja su zasnovana na broju parnih i neparnih zrna. Ukoliko se u prvom redu nalazi neparan broj zrna to ukazuje na trenutne teškoće, prisutne blokade u zdravstvenom području i važne promijene u roku od jednog mjeseca. Ako je u ovom redu prisutan paran broj zrna to nagovještava dolazak pdobrih vijesti. Zatim se prelazi na tumačenje druge kolone. Ukoliko je u njoj prisutan neparan broj zrna, ukazuje nam na na određene promjene u poslovnom području. Ovo je također pokazatelj da je osoba bila oklevetana od strane drugih ljudi, ili da je pretrpjela štetu od tuđih laži. No, ukoliko je ovdje zastupljen paran broj zrna to predstavlja moguće poboljšanje u karijeri, dolazak financijskog obilja i svaku vrstu blagodati. Kada je u trećem redu prisutan neparan broj zrna to je pokazatelj brojnih tegoba u polju zdravlja, psihičke napetosti, perioda depresije i završetaka ljubavnog partnerstva. Smatra se da nije povoljno da ovdje bude prisutan neparan broj zrna jer je to ujedno i upozorenje da će osoba biti podložna bolestima. No, ako je prisutan paran broj zrna, smatra se da je to odličan pokazatelj za osobu, jer će joj se pružiti prilika da ostvari ono što je dugo željela. Ukoliko je u četvrtom redu zastupljen neparan broj, tada cilj osobe i njena nastojanja mogu biti osporena ili će doći do odlaganja ciljeva. Ali, paran je broj svakako  predznak uspjeha i ispunjenja.

Ovo je samo jedna tehnika koja se može primijeniti za gledanje u grah, pasulj. Također broj kombinacija zrna može dati vrlo zanimljive odgovore. Na primjer, kada je prisutna kombinacija zrna  3 3 4, tada osobu očekuje period uspjeha, sreće i stabilnosti. Kombinacija 3 3 2 otkriva da će osoba nakon uspješnog perioda zbog određenih okolnosti ući u razdoblje depresije i mogućih bolesti.

Gledanje u grah, pasulj se može se raditi i na slijedeći način: Uzme se 41 zrno, promješa se i podijeli nasumično na tri dijela. Prva se gomilica naziva glava i odnosi se na sudbinu pitača. Druga gomilica se naziva srce i povezana je sa emocijama osobe. Treća gomilica upućuje na pitanja financija i eventualnih problema.

Gledanje u grah, pasulj:

Gledanje u grah, pasulj kao drevna metoda ima mističan karakter koji nam daje precizne i vrlo točne odgovore. Oslanjajući se na ovu vještinu proricanja možemo otkriti odgovore na mnoga pitanja vezana za svoj život, sumnje koje imamo i prepreke koje nas ometaju u ostvarenju vlastitih ciljeva.